Kosten

Voor consulten binnen de GBGGZ en SGGZ wordt op verschillende manieren gedeclareerd. Let daarom goed op de informatie zoals deze gegeven wordt via de website en/of telefonisch zodat u later niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Mocht u vragen hebben dan kunt zich altijd ook wenden tot uw zorgverzekeraar want er zijn onderling nogal wat verschillen in beleid. Tarieven en Vergoedingen voor trainingen, individuele consulten, relatie- en gezinsgesprekken, groepsessies en diagnostisch onderzoek verschillen onderling en worden ook door zorgverzekeraars verschillend vergoed.