Groep adolescenten

De levensfase van 17 tot 21 jaar is een periode waarin men steeds zelfstandiger wordt en er veel veranderingen optreden. Eigen keuzes worden gemaakt over studie- of werkrichting, het leggen van contacten en sluiten van vriendschappen zal meer uit eigen beweging volgen en overwegingen over hoe en wanneer zelfstandig te gaan wonen zullen ontstaan.
Het is niet verwonderlijk dat het nemen van deze beslissingen en stappen ook wel eens onzeker maakt. Deze gespreksgroep richt zich op mensen waarbij deze onzekerheid de te veel de overhand heeft gekregen, waardoor er nauwelijks ruimte meer lijkt te zijn voor ontspanning en plezier. In de groep wordt door leeftijdsgenoten gesproken over moeilijkheden (en de mogelijke oplossingen daarvoor) die men in deze levensfase tegenkomt. Binnen de groep heeft men veel steun aan elkaar. Groepsleden leren meer over zichzelf; wat zij willen in hun leven en welke keuzes men daarbij moet maken, waardoor ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid zal groeien. Daarnaast ervaren groepsleden dat zij steun kunnen bieden aan elkaar en de mensenkennis toeneemt.
Deze groep komt wekelijks bij elkaar op dinsdagmiddag 17:30 tot 18:00 uur of 18:30 tot 20:00 o.l.v. mw. drs. E. (Esther) Klerx en mw. drs. J. (Janine) van Oss – Jansen.