Psychodiagnostisch onderzoek

Ouders, school of de jongere zelf vinden het soms prettig dat er een uitgebreider psychodiagnostisch of pedagogisch-didactisch onderzoek wordt gedaan. Ook kan dit van belang zijn voor een betere indicatie van een gepast behandeltraject.
Zo kan er onderzoek worden gedaan naar intelligentie, leerproblemen (bv. dyslexie en dyscalculie), aandachtsproblemen (bv. ADHD), sociaal-emotionele problemen (bv. angsten en depressies), gedragsproblemen, interactieproblemen en persoonlijkheid.
Er wordt een onderzoeksrapport opgesteld met bevindingen, conclusies en adviezen. Dit rapport wordt toegelicht in het adviesgesprek, waar de jongere zelf en ook andere gezinsleden bij aanwezig zijn. De adviezen kunnen bedoeld zijn voor de jongere zelf maar ook voor de ouders, docenten en andere begeleiders van de jongere. Ook kan worden geadviseerd om het behandeltraject binnen onze praktijk voort te zetten.
Voor een overzicht van de kosten wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden op deze website. De offerte wordt voorafgaand aan het onderzoek opgesteld zodat het voor onze cliënten direct duidelijk is welke kosten er precies aan het onderzoek zijn verbonden. Zie voor meer informatie onze folder psychodiagnostisch onderzoek en advies bij kinderen van 4 tot 16 jaar.