Groepstherapie 6-8 jaar

Jonge kinderen verkennen de wereld vanuit hun eigen vertrekpunt. Dit gebeurt eerst in een kleine omgeving, namelijk het gezin. Later wordt dit uitgebreid met leeftijdgenoten en groepsleiding. Als de wereld van kinderen groter wordt, wordt er steeds meer verwacht, dat kinderen samen gaan spelen, dat ze zichzelf in een ander kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn verschillende vaardigheden nodig. Niet ieder kind ontwikkelt deze vaardigheden vanzelf. Sommige kinderen hebben hier moeite mee en kunnen hierdoor een achterstand in hun ontwikkeling veroorzaken.
Tijdens de groepstherapie voor kinderen van 6 tot 8 jaar worden deze vaardigheden geoefend. De therapie is gericht op het aanleren van vaardigheden die te maken hebben met:

–   afstemmen op elkaar
–   onderhandelen in spelsituaties
–   opkomen voor jezelf
–   reageren op een afwijzing
–   omgaan met emoties, van jezelf en anderen

Tijdens de groepstherapie worden de kinderen uitgedaagd om te leren met en van anderen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende activiteiten. Er wordt voorgelezen, gepraat en gespeeld in groepjes van maximaal zes kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zowel thuis als op school regelmatig te horen krijgen, wat ze goed doen om zo de verandering in gang te zetten. Daarom vindt er vanuit de groep terugkoppeling plaats naar ouders en school.
De kinderen krijgen oefeningen mee, zodat ze thuis verschillende vaardigheden kunnen oefenen. Daarnaast krijgen de kinderen lesbrieven mee, waarin vermeldt staat, wat er tijdens de training aan bod is gekomen.
De groepstherapie wordt gegeven door mw. F. (Femmieke) Wienen en wordt tweewekelijks gegeven op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur, in de spelruimte van ons gebouw in Hank. Zie voor verdere informatie onze folder groepstherapie 6-8 jaar.