Psychodiagnostisch onderzoek

PSO biedt mogelijkheden voor (klinisch) psychologisch en pedagogisch-didactisch onderzoek. Op didactisch gebied kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar onder andere intelligentie, dyslexie of dyscalculie. Op sociaal-emotioneel gebied doen we onderzoek om sociaal-emotionele problemen te verhelderen en mogelijke oorzaken op te sporen.
Wanneer dat nodig is zal een gezinsdiagnostisch onderzoek deel uitmaken van het onderzoek. Onze systeemtherapeut zal één of meerdere gesprekken hebben met het gezin waar het kind bij is.
Voor kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan één van onze groepen kan het van belang zijn om eerst een psychodiagnostisch onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld naar intelligentie. Een te lage intelligentie kan bijvoorbeeld een reden zijn om een kind niet te laten deelnemen aan een groepstraining aangezien het aanspreekniveau te hoog kan zijn voor dit kind.
Aan de hand van het onderzoek kunnen wij ouders, leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers adviseren in het omgaan met, en begeleiden van kinderen met leer- en/of sociaal-emotionele problemen. Daarnaast kan verdere hulp gewenst zijn. Wij bieden zelf een diversiteit  aan therapieën en behandelingen. Zie voor verdere informatie onze folder psychodiagnostisch onderzoek en advies bij kinderen van 4 tot 16 jaar