Groepstherapie 9-12 jaar

Een prettige sociale omgang met leeftijdsgenoten is van belang voor het welbevinden van een kind en voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen op latere leeftijd. Kinderen kunnen problemen hebben met sociaal vaardig gedrag omdat er sprake is van een (ontwikkelings)stoornis, angst of omdat zij het niet hebben geleerd.
Deze kinderen vinden het moeilijk om contact met leeftijdsgenoten te maken en hebben geen of zeer wisselende vriendschappen. Vaak voelen ze zich verlegen, minder dan andere kinderen, vinden het griezelig om andere kinderen te vragen om te spelen en geven gemakkelijk aan anderen de schuld. Regelmatig zijn zij dan ook het mikpunt van plagerijen, zij weten niet hoe daar mee om te gaan. Soms vechten ze zelf, scheppen ze op of overschreeuwen en plagen andere kinderen, soms klagen ze over buikpijn, geplaagd worden etc. Dit kan leiden tot problemen op school, in een groep, thuis en bij vrijetijdsbesteding. Zowel de school als de ouders voelen zich niet bij machte het gedrag te veranderen.
In de groepstherapie wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden als: om hulp vragen, voor jezelf opkomen, kritiek geven en krijgen, aardig zijn, luisteren, gevoel uiten, mening geven, initiatief nemen, en angsten loslaten. Deze vaardigheden helpen het kind bij het leggen en onderhouden van contacten en de toename van het zelfvertrouwen. Hoe meer zelfvertrouwen het kind krijgt des te makkelijker kan het kind met de sociale contacten omgaan en eventueel anders zijn van zichzelf te accepteren.
Er wordt in groepjes van maximaal 10 kinderen gepraat, gespeeld en geoefend met situaties die voor de kinderen moeilijk zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van gedrag terugkijken via de videocamera, visualisatie  en ontspanningsoefeningen. De kinderen krijgen een map mee waarin oefeningen staan om thuis mee aan de slag te gaan en wat zij in de training hebben gedaan.
In de training maar vooral ook thuis en op school is het van belang dat kinderen regelmatig (positieve) feedback krijgen op hun gedrag om verandering in gang te zetten. Er vindt daarom een terugkoppeling plaats van de training naar ouders en school. Ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de training.
Deze groepstherapie wordt gegeven door mw. F. (Femmieke) Wienen MSc (GZ-psycholoog i.o.) en vindt tweewekelijks plaats op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Tussentijds kunnen nieuwe kinderen instromen. Zie voor verdere informatie onze folder groepstherapie 9-12 jaar.