Training Mindful Ouderschap

…..Waarom deze Training?

Veel ouders ervaren lastige zaken in de opvoeding zoals bijvoorbeeld stress, overbelasting door combinatie van werk en gezin, een kind dat een speciale aandacht vraagt of het gevoel niet voldoende aandacht aan de  kinderen te geven. Ouders van nu leven in een hectische en drukke tijd en vergeten hierdoor nogal eens stil te staan bij het moment van nu, en echt aandacht te geven aan zichzelf en hun kinderen. Ze voelen zich schuldig, voelen de onvrede toenemen en vinden het moeilijk om uit dit patroon te komen. Soms hebben ouders de neiging om gedrag van hun kinderen te veroordelen en dit kan spanning en irritatie geven. Ze reageren te impulsief of reageren frustraties af op de kinderen.

…..Welke ouders nemen deel aan de training?

De training is bedoeld voor ouders die lastige zaken ervaren in de opvoeding zoals stress, het gevoel onvoldoende aandacht te hebben voor de kinderen, overbelasting door werken en gezin, een kind in het gezin wat speciale aandacht vereist, problemen van de kinderen die zelf aandacht vragen. Verder is de training bedoeld voor ouders die zich bewust willen worden van hun automatische patronen in de opvoeding en deze willen doorbreken.

……Wat is het doel van de training?

In deze training leren ouders doelbewust aandacht te geven en volledig gewaar te zijn van de ervaring van het moment: een houding van niet-streven en niet-oordelen in de opvoedingssituatie. Deze mindfulnesstraining voor ouders bestaat uit oefeningen in aandachtig ouderschap en op het op een andere manier omgaan met stress en overbelasting in de opvoedingssituatie. Er wordt gewerkt met eigen praktische situaties in het gezin. Ouders leren op een meer accepterende manier met hun kinderen (en hun vragen en problemen) om te gaan. Uiteindelijk geeft dit meer rust en balans in het gezin.

Te verwachten resultaat

–       Leren vanuit aandachtig luisteren naar je kinderen in plaats vanuit gewoontepatronen

–       Beter leren ontspannen, verbeteren van energie, levenslust en geluk voor jezelf en je gezin

–       Beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen op school met je kind en in het gezin

–       Verminderen van stress en spanningsklachten

–       Beter om kunnen gaan met problemen, vragen en behoeften van kinderen

…..Wat wordt er tijdens de training gedaan?

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur waarin veel wordt geoefend. Deze mindfulnesstraining voor ouders bestaat uit oefeningen in aandachtig ouderschap en op het op een andere manier omgaan met stress en overbelasting in de opvoedingssituatie. Er wordt gewerkt met eigen praktische situaties in het gezin. De training bestaat voornamelijk uit oefeningen in aandacht en concentratie en oefeningen om het bewustzijn in het dagelijkse leven te vergroten. Er wordt uitgelegd hoe gedachteprocessen invloed hebben op beleving van stress en gevoelens. Er wordt huiswerk meegegeven om thuis te oefenen en er wordt tijd genomen om  in de groep ervaringen uit te wisselen.

…..Wat is heel belangrijk?

Om het geleerde daadwerkelijk goed toe te kunnen passen het dagelijkse leven gaat de driedaagse training samen met een aantal oudergesprekken.

…..Wanneer?

Nog onbekend.

…..Wie geeft de Mindfulnesstraining?

Nog onbekend.

…..Hoe aanmelden?

Ouders/verzorgers kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Na een telefonische aanmelding wordt via een intakegesprek afgewogen of de training geschikt is.