Mindfulness voor Kind en Ouder(s)

…..Waarom deze Training?

Kinderen leven in een veeleisende tijd waarin veel op hen afkomt. Ze krijgen veel prikkels te verwerken en vinden het nogal eens lastig om hiermee om te gaan. Ze kunnen onrustig zijn, slapen slecht, piekeren, ervaren stress en vinden het soms moeilijk om met heftige emoties om te gaan. Dit alles kan voor kinderen en hun ouders reden zijn om de kortdurende Training Mindfulness te gaan doen. Mindfulness betekent eigenlijk het bewust aanwezig zijn in het hier en nu op een manier die vriendelijk en accepterend naar de eigen persoon.

…..Welke kinderen nemen deel aan de training?

Kinderen die deelnemen aan deze training ervaren vaak veel onrust in hun hoofd of in hun lijf en vinden het lastig om hun hoofd vol gedachten tot rust te brengen. Ze piekeren vaak waardoor ze moeilijk in slaap komen. Op school vinden ze het lastig om zich te concentreren. Er zijn ook kinderen die nogal eens heftige emoties ervaren en hier moeilijk mee om kunnen gaan. Veel kinderen zijn onzeker, twijfelen over zichzelf en ervaren veel stress en spanning.

…..Wat is het doel van de training?

Uw kind leert op een andere manier om te gaan met negatieve gedachten, gevoelens en stress. Uw kind kan meer tot rust komen, piekergedachten leren beheersen en leren omgaan met lastige gevoelens en ongemakken. Het leert op een andere manier naar gedachten te kijken en leert vriendelijke aandacht te geven aan gevoelens en gedachten die helemaal niet zo fijn zijn. Zo leert uw kind de eigen binnenwereld, maar ook die van anderen meer begrijpen.

…..Te verwachten resultaat:

–       Verhoging van zelfwaardering en eigenwaarde

–       Kind leert met eenvoudige methoden hoe het zichzelf tot rust en de aandacht bij zichzelf kan

brengen zodat het minder wordt overspoeld door de vele prikkels uit de buitenwereld

–       Beter concentreren

–       Minder piekeren

–       Minder uit balans raken door heftige emoties, beter leren omgaan met emoties

–       Beter leren ontspannen

–       Verminderen van stress en spanningsklachten

–       Beter in slaap kunnen komen en beter (door)slapen

…..Wat wordt er tijdens de training gedaan?

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 1 ½ uur waarin veel met elkaar geoefend wordt. Uw kind komt niet alleen, maar samen met u. De ouder(s) doet de oefeningen mee zodat deze in de gezinssituatie geïntegreerd kunnen worden. Er wordt huiswerk meegegeven om thuis te oefenen en er wordt tijd genomen om in de groep ervaringen uit te wisselen.

De training is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar  tot ongeveer 16 jaar. De groepen worden zo samengesteld dat de leeftijden niet te ver uiteenlopen.

…..Wat is heel belangrijk?

Om het geoefende goed te integreren in de gezinssituatie zal er naast de kortdurende training een aantal opvoed-ondersteunende gesprekken gepland worden.

…..Wanneer?

Dit is nog onbekend.

…..Wie geeft de Mindfulness-training?

Dit is nog onbekend.

…..Hoe aanmelden?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden. Na een telefonische aanmelding wordt via een intakegesprek afgewogen of de training geschikt is.