Assertiviteit

Aanvang volgende training; nog onbekend. Gedurende 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Een paar maanden na afloop van de training is er eenterugkomavond. De training is bedoeld voor volwassenen en jong volwassenen. Kosten  € 450,00 inclusief cursusmateriaal, terugkomavond en kennismaking.

In de omgang met anderen is het regelmatig van belang dat men voor zichzelf opkomt om de eigen wensen kenbaar te maken of om te voorkomen dat persoonlijke grenzen worden overschreden. Uit angst om de ander te kwetsen of niet meer aardig te worden gevonden hebben sommige mensen daar veel moeite mee. Dat kan gepaard gaan met spanning, piekeren en een laag zelfbeeld. Dit heet subassertief zijn.
Soms leidt dit wegcijferen van onszelf ertoe dat we onze gevoelens alleen nog maar in uiterste situaties explosief uiten of na een kleine aanleiding ineens agressief reageren. Wanneer we onze gevoelens agressief uiten kan dit ten koste van een ander gaan. Zowel in geval van het sub-assertief als het agressief reageren lopen we uiteindelijk vast in onze omgang met anderen.
In de assertiviteitstraining wordt met de cliënt naar een balans gezocht door middel van assertief gedrag. Men leert voor zichzelf op te komen op een manier waarbij men tevens rekening kan houden met de ander. Er wordt aandacht besteed aan wat assertief gedrag is, het vergroten van het bewustzijn van het gedrag van zichzelf en anderen en het zelf experimenteren met manieren om assertiever te zijn. In de veilige omgeving van de groep worden ervaringen uitgewisseld, tips gegeven en kan men lastige situaties oefenen.
Doordat de cliënt in de training meer inzicht krijgt in het eigen functioneren en kan ervaren welke manieren van assertief gedrag bij hem passen, wordt vaak naast de weerbaarheid ook het zelfvertrouwen vergroot.
Onderwerpen die in de training aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: lichaamstaal, mening geven, een verzoek doen, ‘nee zeggen’, complimenten geven / ontvangen, kritiek geven / ontvangen, vernederingen afwijzen, en omgaan met manipulerend gedrag.

Lees hier verdere informatie over de assertiviteitstraining.