Verdere informatie over de assertiviteitstraining

Inleiding:

– Wie bepaalde sociale vaardigheden niet goed beheerst, heeft een grotere kans op overbelasting. U kunt hierbij denken aan vaardigheden als: een verzoek doen en weigeren, ‘nee’ durven zeggen en kritiek geven en ontvangen. Opkomen voor jezelf waarbij u rekening houdt met de ander staat centraal; het assertief zijn. Vaak durven mensen hun mening niet te uiten uit angst ‘voor wat die ander van hen zou kunnen vinden’. Zij doen dan veel moeite om aardig gevonden te worden, en het voor zichzelf opkomen geeft dan spanning of angstgevoelens. Zij bereiken hun doelen niet en voelen zich ontevreden over zichzelf; dit heet subassertief zijn.

– Soms leidt dit wegcijferen van onszelf ertoe dat we onze gevoelens alleen nog maar in uiterste situaties explosief uiten of na een kleine aanleiding ineens agressief reageren. Wanneer we onze gevoelens agressief uiten kan dit ten koste van een ander gaan. Misschien bereiken we onze doelen op korte termijn wel, maar op den duur zal het de relatie met anderen schaden. Zowel in geval van het subassertief als het agressief reageren lopen we uiteindelijk vast in onze omgang met anderen.

– Iedereen zal bij zichzelf situaties herkennen waarbij je achteraf zegt: ‘Had ik nu maar dit of dat gezegd’. Liever zouden we de situatie nog eens over willen doen. Daarom denken we dat velen profijt kunnen hebben van deze training; u kunt leren van elkaar. In de omgang met anderen zijn er tal van mogelijkheden waarop u uw doelen kunt bereiken. Het gaat erom dat u uw eigen manier gaat ontwikkelen waarop u assertief kunt zijn.

Algemene doelen:

De doelstelling van de training is o.a. dat u  uw zelfbewustzijn vergroot; meer inzicht in uw functioneren is een voorwaarde om meer assertiviteit te kunnen ontwikkelen. Tevens zal door de kennis en de opgedane ervaringen uw zelfvertrouwen kunnen toenemen zodat u weerbaarder kunt zijn in situaties waarbij u voor uzelf moet opkomen.

Inhoud van de training:

– Allereerst gaan we kijken wat u wilt bereiken met de training. Daarnaast onderzoekt u met elkaar wat het leerproces zou kunnen verhinderen; b.v. u wilt vaker ‘nee’ leren zeggen, maar u bent bang dat u dan niet meer aardig gevonden wordt.

– Wat is assertiviteit wel  en wat is het niet?

– Welk gedragstype vertonen u en de mensen om u heen? Heeft u één manier van reageren of varieert u in uw gedrag afhankelijk van situaties en met wie u te maken heeft?

– We communiceren niet alleen met woorden, maar ons lichaam zendt ook krachtige signalen uit. U kunt leren hoe u non-verbaal uw uitgesproken woorden kunt versterken d.m.v. assertieve lichaamstaal.

– Iedere week behandelen we een nieuw onderwerp waarbij bovengenoemde zaken toegepast kunnen worden. De onderwerpen zijn: mening geven, verzoek doen / weigeren, het ‘nee’ zeggen, complimenten geven / ontvangen, kritiek geven / ontvangen, vernederingen afwijzen, en omgaan met manipulerend gedrag.

– We bespreken het belang van het onderwerp en onderzoeken praktische handvaten. Daarnaast oefenen we in de groep de assertieve aanpak zodat u deze met meer zelfvertrouwen kunt gaan toepassen in situaties die voor u belangrijk zijn.