Individuele behandeling

Na de intake start de behandeling. De aanpak tijdens de behandeling is, waar mogelijk, kortdurend en klachtgericht c.q. oplossingsgericht maar kan zich eveneens richten op dieper gaande veranderingen en inzicht. Uitgaande van het specifieke karakter en de aard van de klachten en problemen maar ook van de hulpvraag van u als cliënt, kan de aanpak en duur voor iedereen verschillend zijn. In veel gevallen is het zinvol om ook anderen zoals partners, familieleden of hulpverleners bij de behandeling te betrekken. Het betrekken van het systeem bij behandelingen doen we binnen PSO nogal eens om verwarring en misverstanden te voorkomen maar ook omdat het effect van veel behandelingen groter is wanneer de inspanning een gezamenlijk project wordt. Voordat we contact opnemen met hulpverleners, familie, scholen of werkgevers wordt dat met u als cliënt besproken en we kunnen dat zonder uw toestemming uiteraard niet doen.
Elke therapeut bij PSO heeft een eigen visiestijl en/of theoretisch referentiekader van waaruit hij of zij therapie bedrijft. Ook is mogelijk sprake van specialisatie op bepaalde terreinen. Zie voor meer informatie onder medewerkers op deze website.