Inzichtgevende groepstherapie

Volwassenen die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen kunnen bij PSO ook behandeld worden door middel van inzichtgevende groepspsychotherapie. Deze groep bestaat uit +/- 9 mannen en vrouwen en komen bij elkaar op woensdagmiddag van 16.30 uur tot 18.00 uur o.l.v. mw. drs. M.A. (Margriet) van der Schee en dhr. drs. A.A.M. (Ton) Sins.

Inzichtgevende groepstherapie geeft u de mogelijkheid met anderen open te spreken over gebeurtenissen in uw leven. U krijgt openhartige reacties en adviezen van de andere groepsleden.

Het met elkaar delen van moeilijkheden en het vinden van oplossingen is een waardevolle ervaring die veel zelfkennis  en mensenkennis kan opleveren.

Vrijwel iedereen heeft er moeite mee om een groep onbekende mensen deelgenoot te maken van de eigen problemen en het therapeutisch proces. De herkenning en verschillen die de deelnemers onderling ervaren kunnen onder meer behulpzaam zijn om de eigen gevoelens en reacties beter te begrijpen. Dat is de kracht van de groep.