Mediation bij echtscheiding en ouderschap

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders en hun kinderen. In zo’n moeilijk en emotioneel proces valt het niet altijd mee om goede afspraken te maken rondom de kinderen. PSO helpt ouders om via mediation (bemiddeling) te komen tot goede en duurzame afspraken voor de kinderen, en oplossingen te vinden voor conflicten die voor hen beiden aanvaardbaar zijn.
De mediator van PSO, mw. drs. J (Janine) van Oss-Janssen  richt zich vanuit haar achtergrond als psycholoog en orthopedagoog als bemiddelaar in het bijzonder op vraagstukken rondom de kinderen. Zij begeleidt ouders ook bij het opstellen van een ouderschapsplan, dat sinds maart 2009 verplicht is bij scheiding.

Klik hier of bekijk de folder voor meer informatie over mediation bij echtscheiding en ouderschap.