Mindfulness

De term mindfulness omvat het bewust richten van de aandacht op het huidige moment op een manier die vriendelijk en accepterend is naar de eigen persoon. Door te trainen in mindfulness leert men op een andere manier om te gaan met negatieve gedachten, gevoelens en stress. Het is niet mogelijk om gedachten te ‘stoppen’, maar men is wel in staat op te houden met er automatisch aandacht aan te geven. Men laat zich minder meeslepen door vervelende gedachten of gevoelens.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door training in mindfulness terugval in depressie kan worden voorkomen, lichamelijke en psychische klachten kunnen verminderen, energie en levenslust toe kunnen nemen, de vaardigheid om te ontspannen kan verbeteren en de omgang met stressvolle gebeurtenissen kan verbeteren.

Training Mindfulness:
Een 6 daagse training waarin je de basisprincipes leert van mindfulness. Dit houdt in; uit je automatische piloot en meer in de hedendaagse ervaring. Doel is om meer regie te krijgen over je  aandacht zo dat je niet vervalt in automatische patronen, gedachten en gevoelens. De training bestaat uit oefeningen, uitleg en nabespreken. Er wordt gewerkt met wekelijkse thuisopdrachten om zo de aandacht te trainen. Dit neemt ongeveer een halfuur tot een uur tijd per dag in beslag.

Data: start in najaar 2018
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur

De training gaat door bij minimaal 6 mensen en er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. Kosten zijn 180 euro. Informatie en audio worden digitaal verstrekt.

Aanmelden: Dit kan bij uw behandelaar of bij het secretariaat d.m.v. het contactformulier van het secretariaat.

Workshop Mindfulness:
Een workshop van 1,5 uur bedoeld voor mensen die willen kennismaken met mindfulness of hun kennis willen opfrissen. Mindfulness houdt in dat je uit de automatische piloot gaat en meer in het hier nu komt. Via het richten van je aandacht wordt geleerd om meer regie te krijgen over jezelf en niet meegesleurd te worden in automatische patronen, gedachten en gevoelens die spanningen veroorzaken. In de workshop wordt een korte uitleg gegeven over wat mindfulness in houdt. Daarnaast gaan we praktisch aan de slag.

Data:
Momenteel zijn er geen workshops.

Er kunnen minimaal 6 en maximaal 8 mensen deelnemen. Kosten voor de workshop bedragen 45 euro per bijeenkomst. Bij particuliere aanmeldingen zal er een korte kennismaking met de psycholoog plaatsvinden. Het secretariaat zal u bellen voor een afspraak.

Vergoeding:
In sommige gevallen krijgt u deze workshop of training vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw dooverwijzing en het aantal te besteden sessies. Overleg dit met uw behandelaar.