Relatie- en gezinstherapie

Binnen relaties, huwelijken, gezinnen en families kan sprake zijn van onenigheid, verstoorde verhoudingen of een negatief interactiepatroon. Deze situatie kan voor betrokkenen zo bezwarend zijn dat daardoor psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan. Soms zijn dat duidelijke problemen waarvoor cliënten zelf al hulp zoeken met de vraag of zij samen met hun kind(eren), als ouders of als partners mogen komen praten.
Soms ook lijkt het alsof de problemen niets te maken hebben met het gezin, de familie, het huwelijk of de relatie. Dan kunnen wij om dat te onderzoeken een gezinsdiagnostisch onderzoek voorstellen zodat we goed kunnen onderzoeken of dat werkelijk zo is en we niet voor onverwachte verrassingen komen te staan tijdens een behandeling.
Om te begrijpen hoe de problemen zijn ontstaan en in stand worden gehouden en ook wat zal moeten veranderen om verbetering te bewerkstelligen is het vaak van groot belang en soms zelfs noodzakelijk om met beide partners, het voltallige gezin, de school of andere hulpverleners in gesprek te gaan. PSO heeft de expertise in huis om deze gesprekken goed te begeleiden.

Voor partner-relatiegesprekken of gezinsgesprekken worden dubbele consulten ingepland zodat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn of haar verhaal te vertellen, dat betekent dus dat deze gesprekken 2 x 45 minuten duren.