Intake

Voor een behandelingstraject binnen de praktijk wordt ingezet wordt in één of meerdere intakegesprekken altijd eerst goed met cliënten nagegaan wat de klachten zijn, hoe de cliënt (en eventueel anderen) daar hinder van ondervindt en wat de cliënt met de behandeling hoopt te bereiken. Samen met de cliënt wordt besproken waar de behandeling zich op zal gaan richten. Wanneer cliënten zich aanmelden met problemen binnen een gezin zoals relatieproblemen en opvoedingsproblemen wordt in de intake ook nadrukkelijk nagegaan hoe de gezinsleden zich tot elkaar verhouden. Het is mogelijk dat de cliënt wordt gevraagd om tijdens de intakefase enkele vragenlijsten in te vullen.

Wanneer de cliënt een hulpvraag heeft die niet past binnen de eerste lijn of binnen onze behandelmogelijkheden geven wij advies m.b.t. verdere/andere hulpverlening.