Klachten

Een goede kwaliteit van dienstverlening vinden wij erg belangrijk. Wij trachten in onze informatieverstrekking tijdens de gesprekken en ook via post, telefoon en e-mail zo helder mogelijk te zijn. Graag horen wij van u bij onduidelijkheden en wij zullen regelmatig nagaan of de behandeling die wij u geven bij u past. Als u een klacht heeft willen wij u verzoeken om in de eerste plaats contact op te nemen met de PSO. Wij zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen.
Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent over onze praktijk of een van onze medewerkers. Wanneer uw ongenoegen of twijfels zijn besproken en dit heeft naar uw mening onvoldoende geholpen kunt u overwegen om een officiële klacht in te dienen omtrent het beroepsmatig handelen van uw psycholoog. Dat kunt u doen bij het Nederlands Instituut van Psychologen of bij een van de beroepsverenigingen waarbij de betreffende behandelaar is aangesloten, zie daarvoor bij medewerkers op deze website.