Beroepsethiek & Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening te waarborgen werken wij binnen de professionele kaders die voor onze beroepsgroep gebruikelijk zijn. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft in 2015 de laatste versie van de ethische code opgesteld volgens de basisprincipes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarin zijn regels vastgelegd wat betreft opleidingsvereisten, criteria omtrent de praktijk, waarborgen van privacy, voorwaarde rondom dossiervorming, correspondentie met verwijzers, recht op inzage en een klachtenprocedure. Bij onze medewerkers staat vermeld bij welke beroepsverenigingen zij zijn aangesloten.

De kwaliteit van behandelingen staat voor ons hoog in het vaandel; na iedere sessie evalueren we hoe het gesprek wordt ervaren door de cliënt(en). Deze feedback wordt meegenomen naar het volgende gesprek waardoor een goede afstemming kan worden bereikt. Hiervoor worden sinds oktober 2011 in steeds meer van onze gesprekken eveneens de lijsten gebruikt die ontwikkeld zijn door Scott Miller.

Naast de contacten met cliënten staan ook de contacten met verwijzers, (mede)hulpverleners en collega’s centraal. Deze overleg momenten vinden soms telefonisch plaats maar ook ook tijdens de intervisies die afwisselend gepland staan op maandag, dinsdag en donderdag.

Om de kwaliteit van onze medewerkers te handhaven scholen zij zich regelmatig bij door het volgen van verschillende opleidingen en cursussen. Bij de informatie over onze medewerkers staat vermeld welke opleidingen en/of congressen zij hebben genoten.

Mocht u klachten hebben over PSO neem dan allereerst contact op met uw behandelaar of een van de andere medewerkers. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u zich altijd wenden tot een van de beroepsverenigingen.