Visie en werkwijze

Mijn visie is dat uw klacht of probleem nooit op zich staat maar altijd een combinatie is van meerdere factoren. Samen met u ga ik op onderzoek uit naar wat uw problemen heeft veroorzaakt en wat deze problemen in stand houdt. Daarin is het uitgangspunt dat we het niet moeilijker moeten maken dan het al voor u is. Vanuit mijn opleiding cognitieve gedragstherapie wordt vooral klachtgericht gekeken. Mijn visie is daarop aanvullend dat naast iedere klacht ook iedere persoon uniek is; persoonsgericht. Ik zal dus zowel klacht- als persoonsgericht met u aan het werk gaan.

Binnen de praktijk richt ik me op alle volwassen cliënten binnen de specialistische GGZ. Gesprekken kunnen met u individueel zijn of met uw partner of andere belangrijke naasten erbij. Deze gesprekken vinden gemiddeld elke week of om de week plaats. Naast mijn werk binnen de praktijk volg ik de opleiding tot psychotherapeut BIG, wat betekent dat ik aanvullend post-academisch onderwijs volg aan de RINO Zuid. Mocht u bij mij onder behandeling zijn, dan heeft u ook een of meerdere gesprekken met de regiebehandelaar binnen de praktijk.

Opleiding

2017-heden Opleiding tot Psychotherapeut BIG

2012 Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie

2011 Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

2006-2011 Masterdiploma Gezondheidspsychologie met Basisaantekening Psychodiagnostiek OU

2006-2010 Bachelordiploma Gezondheidspsychologie OU

1998-2002 Bachelordiploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hogeschool Brabant

Werkervaring

Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker heb ik negen jaar als medisch maatschappelijk werker in het Amphia Ziekenhuis gewerkt, waar ik patiënten en families heb begeleid en behandeld. Het doel van de begeleiding was om de problemen die het gevolg waren van ziekte, medische behandeling en opname op te lossen of verminderen. Vaak waren dit angstproblemen, stemmingsproblemen en andere problemen voortkomend uit een gestagneerd ziekteproces. Daarnaast heb ik in deeltijd de opleiding tot psycholoog afgerond. Binnen de GGZ Breburg heb ik me aansluitend gespecialiseerd op het gebied van psychodiagnostiek. Na het afronden van mijn opleiding tot psycholoog in 2011 heb ik 6 jaar bij Impegno gewerkt. Binnen deze organisatie ben ik steeds meer doorgegroeid naar een hogere managementfunctie. Naast mijn werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering heb ik me vooral bezig gehouden met coachen van medewerkers en behandeling van patiënten in de specialistische GGZ. Aangezien ik in de praktijk merkte steeds minder tijd voor mijn clienten over te houden, heb ik er bewust voor gekozen om een stap opzij te maken en gekozen voor deze nieuwe baan bij deze praktijk!

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)