Werkwijze en visie

Sinds 1993 ben ik werkzaam als Psycholoog en Orthopedagoog en vanaf 2005 werk ik met veel plezier en passie als GZ psycholoog BIG en Orthopedagoog bij PSO. In 2011 heb ik de stap gemaakt om in de maatschap te treden en sinds die tijd ben ik mede praktijkhouder van PSO. Het verlenen van hulp en het runnen van de praktijk zie ik als een mooie combinatie omdat ik graag mensen help maar daarnaast een praktijk wil neerzetten waarin medewerkers op een prettige manier samenwerken en er een aanbod aan behandelingen is die goed is afgestemd op onze cliënten. Ik vind het belangrijk dat de praktijk niet te groot is, zodat de onderlinge lijnen kort blijven.

Ik bied individuele therapieën aan kinderen, jeugdigen en volwassenen en geef opvoedings-ondersteuning aan ouders en groepstherapieën aan pubers en adolescenten.  In de loop der jaren ben ik steeds meer systemisch gaan werken omdat ik denk dat problemen niet los te zien zijn van de context waarin we leven, en het dus ook heel helpend is om (naaste) betrokkenen bij de behandeling te betrekken. Dat betekent dat ik ook met gezinnen werk, contacten onderhoud met scholen en samenwerk met huisartsen en eventuele andere hulpverleners. Omdat ik het systemische werken belangrijk vind en deze visie binnen PSO breed gedragen wordt heb ik in 2016 besloten om de opleiding tot systeemtherapeut te doen. Ik hoop deze in 2018 af te kunnen ronden.

Wat voor mij in het werken met cliënten heel belangrijk is, is dat er een goede werkrelatie  tot stand komt waarin cliënten zich veilig voelen en zich serieus genomen voelen. Ik wil cliënten het gevoel geven dat ze geaccepteerd worden, dat ze kunnen vertellen wat ze willen vertellen zonder zich veroordeeld of beoordeeld te voelen. Ik ben van mening dat er vanuit een goede werkrelatie met mijn cliënten pas echt goed gewerkt kan worden aan ontwikkeling en verandering. Daarbij plaats ik mezelf doorgaans niet in de rol van de deskundige die zegt wat er moet gebeuren, maar help ik mensen in het (her)vinden van oplossingen voor hun eigen moeilijkheden. Confronteren hoort er soms ook bij, maar ik probeer dat op een manier te doen dat het de relatie niet schaadt. Aan het eind van de sessie kijk ik terug hoe de cliënt het gesprek heeft ervaren en sta ik open voor feedback. Mij helpt dit om goed af te blijven stemmen en kritisch te blijven op mijzelf als hulpverlener.

Vakinhoudelijk heb ik met bekwaamd in onder andere  psychodiagnostiek, oplossingsgerichte therapie, EMDR (traumaverwerking), cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en mediation (bemiddeling bij echtscheiding en het helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan).

Opleiding
2016 Opleiding tot Systeemtherapeut
2014 Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie
2009 Post HBO opleiding Mediation, Scheiding & Omgang Pro Eucation
2007 Masteropleiding Korte Oplossingsgerichte Therapie
2006 Basistraining EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

Registraties
2014 Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie
2007 Master registratie van de Korte Oplossingsgerichte Therapie
2006 EMDR therapeut
1999 GZ psycholoog BIG
1996 Orthopedagoog/Psycholoog NVO

Lidmaatschap
LVVP
NIP
NVRG
NVO
EMDR

kwaliteitsstatuut