Werkwijze en visie

Sinds 1994 ben ik werkzaam binnen de hulpverlening en in de loop van de jaren  meer en meer gaan werken met gezinnen en echtparen. Aanvankelijk als 1e Lijns Psycholoog of GZ Psycholoog BIG en later meer en meer als Psychotherapeut BIG. PSO heeft een breed aanbod aan behandelingen en binnen de praktijk zijn in de loop van de jaren nog al wat mensen met zeer diverse problemen in therapie geweest. We hebben ervaring met alle leeftijdscategorieën; kinderen, pubers, adolescenten en volwassenen die bij PSO (vrijgevestigde praktijk voor BGGZ en SGGZ) als echtpaar, met het gezin, binnen groepen maar ook individueel behandeld worden. Omdat PSO een kleinschalige praktijk is zijn de onderlinge lijnen kort wat een gezamenlijke aanpak stimuleert. Maar we aarzelen evenmin om contact te zoeken met hulpverleners of huisartsen buiten PSO en ook dat verbetert de afstemming en dus de aanpak.

Het is mijn ervaring dat therapie vanuit een systeem theoretisch referentiekader (dat wil dus zeggen dat de onderlinge relaties centraal staan)  een zeer krachtig middel is. De kracht van het relationele denken en handelen zit hem in het feit dat het samen oppakken van problemen motiverender is dan er alleen voor staan. Maar ook dat het beeld en dus ook de oplossing die gekozen wordt veel beter past in het leven van alle betrokkenen. En dat is vooral erg belangrijk om ook na afloop van de behandeling blijvend te kunnen werken aan de gekozen oplossingen.

Ik hou van een directe en concrete aanpak waarbij zowel de procesmatige kant als het beoordelen van de resultaten aan bod komt. Het begrijpen wat nu precies ten grondslag ligt aan de problemen en de ontstane situatie is van groot belang maar ook het aanpakken en actief aan de slag gaan met oplossingen staat in mijn therapieën centraal.
Als therapeut ben ik erg talig ingesteld. De manier waarop geformuleerd wordt en de wijze waarop verbanden onder woorden gebracht worden betekenen voor mij als persoon veel. Daarnaast maak ik ook graag gebruik van creatieve invallen en werkvormen waardoor het proces zich kan verlevendigen en verdiepen. Evaluatie en beoordeling van het leerproces staan centraal en vormen een belangrijk onderdeel van de afstemming tussen de therapeut en cliënten.

In de loop van de jaren is al veel veranderd aan de manier waarop men een verwijzing van de huisarts of gemeente voor therapie ervaart.  Maar ik hoop voor de toekomst zo te kunnen blijven samenwerken met cliënten, hun familie en betrokken hulpverleners dat drempels verdwijnen zodat niets een actieve aanpak van problemen in de weg staat.

Opleiding
2017 Opleider NVRG
2014 Leertherapeut NVRG
2012 Supervisor NVRG
2006 Handicap Work by Professor Maurizio Andolfi  te Rome
Registratie Psychotherapeut BIG
Registratie GZ Psycholoog
1994 Doctoraal studie Psychologie UU

Lidmaatschap
NVRG
LVVP
NVP
NIP

KWALITEITSSTATUUT