PSO

Wij werken binnen PSO vanuit een systeemvisie; dat betekent dat we individuele problemen nooit los zien van de context, het gezin, werk en de school of opleiding. Het gezin, de school of opleiding en eventuele andere hulpverleners worden zoveel mogelijk bij de intake en behandeling betrokken.

In de behandeling van de cliënten staan onderlinge relaties en een persoonlijke aanpak zeer centraal. Wat cliënten verwachten van de hulpverlening en hoe zij gesprekken ervaren nemen wij mee in het behandeladvies en de therapie.

Onze aanpak is waar mogelijk kortdurend, klachtgericht, cq. oplossingsgericht, maar kan zich eveneens richten op dieperliggende veranderingen.

Onze praktijk (opgericht in 1994) is een dynamische praktijk, die streeft naar kwaliteit en perfectie. Wij werken daarom met professioneel geschoolde therapeuten. Om goede hulp te bieden vinden wij het heel belangrijk dat onze mensen zich blijven ontwikkelen en professionaliseren en goed op de hoogte blijven van nieuwe behandelingsmethoden. We groeien zo mee met de nieuwste inzichten op behandelgebied, en kijken steeds opnieuw welke behandelmethoden wij in ons aanbod opnemen.

Opmerkingen over de kwaliteit van hulp vinden wij zeer waardevol en zullen wij waar mogelijk en zinvol meenemen in onze aanpak.